Waxyaabo Jirka Qaboojiya Energy Badanna Laga Helo

Ramadaan kariim, waa markale iyo Cooking With Hafza. Qeybtaan ayay Hafsa Hassan nagula wadaagaysaa cuntooyin jirka qaboojiya awood iyo firfircoonina laga helo isla markaana caafimaadka horumarinaya.

Ka faaidaysi wacan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *